Rút tiền bằng CMND sau bao lâu thì nhận được?

20-11-2017 - 08:30 - Lượt xem: 5604

Hỏi: Tôi rút tiền bằng CMND sau bao lâu thì tôi có thể ra cửa hàng Viettel để nhận tiền?

Trả lời: Tất cả mọi giao dịch, rút về ngân hàng hay CMND đều được KEY24H xử lý nhanh chóng từ 1-15 phút. Để biết lúc nào có thể ra Viettel nhận tiền, bạn chỉ cần nhận được MÃ BÍ MẬT gồm 10 số gửi đến số điện thoại lúc bạn rút tiền.
Bạn có thể ra cửa hàng Viettel xuất trình CMND + MÃ BÍ MẬT cho nhân viên để nhận tiền rút từ KEY24H.