Mua mã thẻ

Quý khách mua thẻ điện thoại để nạp game, nếu nạp không được thì nguyên nhân do bên game nhé! Vui lòng xem hướng dẫn Kiểm tra thời gian sử dụng thẻ, đối chiếu với thời gian mua thẻ trên website để biết thẻ được sử dụng trước hay sau khi mua.

Thông tin đơn hàng sẽ được gửi đến email này

{{ form.discount }}

{{ form.amount }}

Danh sách mua thẻ (Tổng số 0)

Mã GD Hình thức Mô tả Trạng thái Số tiền Ngày GD Chi tiết