Hạn mức rút tiền là bao nhiêu?

20-05-2016 - 17:12 - Lượt xem: 4869

Hỏi: Số tiền rút tối thiểu và tối đa trên KEY24H là bao nhiêu?

Trả lời: Số tiền rút tối thiểu là: 10,000đ

Số tiền rút tối đa là: 10,000,000đ

Không giới hạn số lần rút trong ngày