Rút tiền thì có bị mất phí không?

20-05-2016 - 17:11 - Lượt xem: 4559

Việc rút tiền trên KEY24H hoàn tiền miễn phí và nhanh gọn.

Chúng tôi không thu thêm bất cứ khoản phí nào khi khách hàng thực hiện rút tiền với bất kỳ ngân hàng nào, nhưng khách hàng sẽ phải trả một khoản phí nhỏ của ngân hàng (mức phí này khác nhau do mỗi ngân hàng quy định khi thực hiện lệnh chuyển tiền từ Internet Banking)

Lưu ý: Với mỗi lệnh rút tiền bạn sẽ phải trả phí cho ngân hàng, do đó để tiết kiệm chi phí bạn nên tránh thực hiện nhiều lệnh rút tiền, thay vào đó bạn tạo lệnh rút tiền với số lượng tiền lớn hoặc khi cần thiết.

Xem thêm: Các mức phí ngân hàng thu