Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản

30-03-2017 - 22:00 - Lượt xem: 5792

Khi sử dụng tài khoản KEY24H, việc thay đổi mật khẩu thường xuyên sẽ giúp cho tài khoản quý khách được bảo mật một cách tốt nhất. Để đổi mật khẩu, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào website https://key24h.com, sau đó đăng nhập tài khoản

hướng dẫn đổi mật khẩu
hướng dẫn đổi mật khẩu

Bước 2: Từ menu Tài khoản → Đổi mật khẩu

hướng dẫn đổi mật khẩu

Bước 3: Nhập Mật khẩu cũMật khẩu mới. Chú ý: Đặt một mật khẩu mạnh bao gồm ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 chữ số và có độ dài từ 8-18 kí tự.

hướng dẫn đổi mật khẩu

Bước 4: Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu cấp 2 để xác thực việc đổi mật khẩu đăng nhập. Ở bước này nếu bạn sử dụng phương thức bảo mật tài khoản nào thì sẽ phải xác thực theo hình thức xác thực đó.

hướng dẫn đổi mật khẩu

Bước 5: Hệ thống thông báo Đổi mật khẩu thành công