Hướng dẫn đổi mật khẩu cấp 2

30-03-2017 - 22:10 - Lượt xem: 4768

Mật khẩu cấp 2 trên KEY24H là mật khẩu rất quan trọng, dùng để xác thực các thay đổi và các giao dịch mua bán trên KEY24H. Sau đây là hướng dẫn đổi mật khẩu cấp 2:

Bước 1: Truy cập vào website https://key24h.com, sau đó đăng nhập tài khoản

hướng dẫn đổi mật khẩu
hướng dẫn đổi mật khẩu

Bước 2: Từ menu Tài khoản → Đổi mật khẩu cấp 2

hướng dẫn đổi mật khẩu

Bước 3:  Nhập mật khẩu cấp 2 cũmật khẩu cấp 2 mới

hướng dẫn đổi mật khẩu

Bước 4: Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu cấp 2 cũ một lần nữa để xác thực việc thay đổi.

hướng dẫn đổi mật khẩu

Bước 5: Hệ thống thông báo Đổi mật khẩu cấp 2 thành công