img
Bạn muốn tìm hiểu về phí dịch vụ đổi thẻ cào

THÔNG BÁO

 Bắn TKC Vinaphone chiết khấu tương ứng với các nhóm: 18% - 19% - 20%

 Tăng chiết khấu Gạch cước Mobifone có MyMobifone cho nhóm Đại lý 28%Vip 30%.

Khách hàng kết nối API đổi thẻ có sản lượng tốt, chạy đều hàng ngày sẽ có phí tốt.

×