THÔNG BÁO

Phí đổi thẻ Viettel đã giảm và sẽ tiếp tục giảm trong vài ngày tới.

Nạp thẻ - Gạch cước trả trước trả sau Viettel chiết khấu 17-20% Tại Đây.

Quý khách có thể Đổi thẻ Viettel, Mobi, Vina, Gate, Garena Tại Đây.

Quý khách có sản lượng lớn, có web kết nối API vui lòng liên hệ để có mức phí tốt hơn thành viên!

x