img
Bạn muốn tìm hiểu về phí dịch vụ đổi thẻ cào

THÔNG BÁO

Có phí rất tốt cho khách hàng kết nối API.

 Bắn TKC VIETTEL TỰ ĐỘNG chiết khấu tương ứng với các nhóm: 11% - 12% - 13%

 Bắn TKC Vinaphone chiết khấu tương ứng với các nhóm: 20% - 21% - 22%

×