img
Bạn muốn tìm hiểu về phí dịch vụ đổi thẻ cào

THÔNG BÁO

 Bắn TKC VIETTEL TỰ ĐỘNG XONG NGAY 10 GIÂY chiết khấu tương ứng với các nhóm: Thành viên 9% - Đại lý: 10% - VIP: 11%

 Bắn TKC Vinaphone chiết khấu tương ứng với các nhóm: Thành viên 18% - Đại lý: 19% - VIP: 20%

×