Số tiền rút tối thiểu và tối đa trên KEY24H là bao nhiêu?

16-04-2017 - 21:56 - Lượt xem: 6130

Số tiền rút tối thiểu và tối đa trên KEY24H được quy định tại từng thời điểm khác nhau.

Hiện tại, số tiền rút tối thiểu là: 50,000VNĐ. Số tiền rút tối đa là: 10,000,000VNĐ. Không giới hạn số lần rút trong ngày.