Tôi không thể truy cập được vào email tài khoản, làm thế nào để tôi có thể đổi email mới?

03-04-2017 - 23:22 - Lượt xem: 4466

Hỏi: Do một thời gian dài không sử dụng email (có thể vì nhiều lý do khác), tôi không thể sử dụng 1 số dịch vụ trên KEY24H. Tôi phải làm thế nào để thay đổi email mới?

Trả lời: Để thay đổi email mới, vui lòng dùng số điện thoại đăng ký tài khoản nhắn tin đển số điện thoại của KEY24H là: 0868 333 456 và cung cấp 1 số thông tin sau:

- Họ tên:

- Số dư hiện tại:

- Thông tin về giao dịch cuối cùng là gì? Được thực hiện vào thời gian nào?

Sau khi kiểm tra thông tin chính xác, chúng tôi sẽ phản hồi và thay đổi email mới cho bạn.