Các mức phí của ngân hàng

31-03-2017 - 07:32 - Lượt xem: 12114

Khi bạn thực hiện lệnh rút tiền từ KEY24H về ngân hàng, chúng tôi không thu bất cứ khoản phí nào. Tuy nhiên, khi chuyển tiền cho các bạn qua Internet Banking sẽ có 1 số ngân hàng thu phí và bạn sẽ phải chịu 1 khoản phí nhỏ này.

Sau đây là bảng phí dịch vụ chuyển tiền ngân hàng qua Internet Banking:

STT NGÂN HÀNG PHÍ (VNĐ)
1 ACB - NH TMCP Á CHÂU 10,500
2 AGRIBANK - NH N0 VA PT NT VN 3,000
3 AN BINH - NH TMCP AN BINH (ABBANK) 0
4 BAN VIET - NH TMCP BAN VIET (VIETCAPITALBANK) 990
5 BAO VIET - NH TMCP BAO VIET (BVB) 0
6 BIDV - NH TMCP DT VA PT VN 3,300
7 DAICHUNG - NH TMCP DAI CHUNG (PVCOMBANK) 0
8 DONG A - NH TMCP DONG A (DAB) 0.05% (min: 5,500đ)
9 EIB - NH TMCP XUAT NHAP KHAU VN (EXIMBANK) 11,000
10 GPBANK - NH TMCP DAU KHI TOAN CAU 0
11 HDB -NH TMCP PHAT TRIEN TPHCM (HDBANK) 1,650
12 HLB - NH HONG LEONG VIET NAM 22,000
13 IDB - NH INDOVINA BANK 0
14 KIEN LONG - NH TMCP KIEN LONG 0
15 LIENVIET - NH TMCP BUU DIEN LIEN VIET (LPB) 0
16 MB - NH TMCP QUAN DOI (MBBANK) 3,300
17 MSB - NH TMCP HANG HAI (MARITIMEBANK) 0
18 OCB - NH TMCP PHUONG DONG 0
19 OJB - NH TMCP DAI DUONG (OCEANBANK) 0
20 PGBANK - NH TMCP XANG DAU PETROLIMEX 0
21 QUOCDAN - NH TMCP QUOC DAN (NCB) 5,500
22 SCB - NH TMCP SAI GON 0
23 SEABANK - NH TMCP DONG NAM A 5,500
24 SHB - NH TMCP SAI GON HA NOI 0
25 STB - NH TMCP SAI GON THUONG TIN (SACOMBANK) 8,800
26 SVB - NH SHINHAN VIETNAM BANK 0
27 TCB - NH TMCP KY THUONG (TECHCOMBANK) 0
28 TPB - NH TMCP TIEN PHONG (TIENPHONGBANK) 0
29 VAB - NH TMCP VIET A 11,000
30 VCB - NH TMCP NGOAI THUONG (VIETCOMBANK) 2,200
31 VIB - NH QUỐC TẾ 0
32 VID - NH TNHH MTV PUBLIC VIỆT NAM 0
33 VIETINBANK - NH TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 1,100
34 VPB - NH TMCP VN THINH VUONG (VPBANK) 0
35 VRB - NH LIÊN DOANH VIỆT NGA 10,000