Các mức phí khi rút tiền trên KEY24H nhận bằng Chứng minh nhân dân

16-04-2017 - 21:20 - Lượt xem: 9932

Khi rút tiền trên KEY24H và nhận tại cửa hàng Viettel, bạn sẽ phải chịu 1 khoản phí do bên Viettel thu, cụ thể như sau:

STT

Hạn mức

Nhận tiền tại quầy

Nhận tiền tại nhà

Chuyển tiền thường

Chuyển tiền nhanh

Địa bàn loại 1

Địa bàn loại 2

Địa bàn loại 3

Địa bàn loại 1

Địa bàn loại 2

1

Từ 10.000 → 1.000.000

18.000

33.000

43.000

63.000

53.000

63.000

2

Từ 1.000.001 → 2.000.000

20.000

35.000

45.000

65.000

55.000

65.000

3

Từ 2.000.001 → 3.000.000

25.000

40.000

50.000

70.000

60.000

70.000

4

Từ 3.000.001 → 4.000.000

27.000

42.000

52.000

72.000

62.000

72.000

5

Từ 4.000.001 → 5.000.000

29.000

44.000

54.000

74.000

64.000

74.000

6

Từ 5.000.001 → 10.000.000

45.000

60.000

70.000

90.000

80.000

90.000

Ghi chú:

- Khung giờ giao tiền tại Nhà: Giao tiền từ 8h đến 18h hàng ngày kể cả thứ 7, Chủ nhật.

- Thời gian nhận tiền:
+ Chuyển tiền thường: Nhận tiền trong 24h.
+ Chuyển tiền nhanh: Nhận tiền trong 2h (đối với địa bàn bình thường) hoặc 4h (đối với địa bàn khó khăn), kể từ thời điểm giao dịch thành công.

- Các loại địa bàn:
+ Địa bàn loại 1 - địa bàn thuận lợi, gồm: các phường thuộc Quận/Thành phố/Thị xã, thị trấn trực thuộc Huyện.
+ Địa bàn loại 2 - địa bàn thường, gồm: các xã thuộc Quận/Thành phố/Thị xã, các xã khu vực đồng bằng, trung du.
+ Địa bàn loại 3 - địa bàn khó khăn gồm: các xã thuộc khu vực núi cao, sông nước, hải đảo.