Có thể rút tiền về những ngân hàng nào?

31-03-2017 - 22:58 - Lượt xem: 5115

Hỏi: KEY24H hỗ trợ khách hàng rút tiền về những ngân hàng nào?

Trả lời: Hiện tại, KEY24H hỗ trợ khách hàng rút tiền về 34 ngân hàng, đó là:

1. ACB - NH TMCP Á CHÂU

2. AGRIBANK - NH N0 VA PT NT VN

3. AN BINH - NH TMCP AN BINH (ABBANK)

4. BAN VIET - NH TMCP BAN VIET (VIETCAPITALBANK)

5. BAO VIET - NH TMCP BAO VIET (BVB)

6. BIDV - NH TMCP DT VA PT VN

7. DAICHUNG - NH TMCP DAI CHUNG (PVCOMBANK)

8. DONG A - NH TMCP DONG A (DAB)

9. EIB - NH TMCP XUAT NHAP KHAU VN (EXIMBANK)

10. GPBANK - NH TMCP DAU KHI TOAN CAU

11. HDB -NH TMCP PHAT TRIEN TPHCM (HDBANK)

12. HLB - NH HONG LEONG VIET NAM

13. IDB - NH INDOVINA BANK

14. KIEN LONG - NH TMCP KIEN LONG

15. LIENVIET - NH TMCP BUU DIEN LIEN VIET (LPB)

16. MB - NH TMCP QUAN DOI (MBBANK)

17. MSB - NH TMCP HANG HAI (MARITIMEBANK)

18. OCB - NH TMCP PHUONG DONG

19. OJB - NH TMCP DAI DUONG (OCEANBANK)

20. PGBANK - NH TMCP XANG DAU PETROLIMEX

21. QUOCDAN - NH TMCP QUOC DAN (NCB)

22. SCB - NH TMCP SAI GON

23. SEABANK - NH TMCP DONG NAM A

24. SHB - NH TMCP SAI GON HA NOI

25. STB - NH TMCP SAI GON THUONG TIN (SACOMBANK)

26. SVB - NH SHINHAN VIETNAM BANK

27. TCB - NH TMCP KY THUONG (TECHCOMBANK)

28. TPB - NH TMCP TIEN PHONG (TIENPHONGBANK)

29. VAB - NH TMCP VIET A

30. VCB - NH TMCP NGOAI THUONG (VIETCOMBANK)

31. VID - NH TNHH MTV PUBLIC VIET NAM

32. VIETINBANK - NH TMCP CONG THUONG VIET NAM

33. VPB - NH TMCP VN THINH VUONG (VPBANK)

34. VRB - NH LIEN DOANH VIET NGA

Ngoài ra, đối với những khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng có thể yêu cầu rút tiền và nhận tiền tại Cửa hàng Viettel.