Có thể rút tiền về những ngân hàng nào?

31-03-2017 - 22:58 - Lượt xem: 1558

Hỏi: KEY24H hỗ trợ khách hàng rút tiền về những ngân hàng nào?

Trả lời: Hiện tại, KEY24H hỗ trợ khách hàng rút tiền về 34 ngân hàng, đó là:

1. ACB - NH TMCP Á CHÂU

2. AGRIBANK - NH N0 VA PT NT VN

3. AN BINH - NH TMCP AN BINH (ABBANK)

4. BAN VIET - NH TMCP BAN VIET (VIETCAPITALBANK)

5. BAO VIET - NH TMCP BAO VIET (BVB)

6. BIDV - NH TMCP DT VA PT VN

7. DAICHUNG - NH TMCP DAI CHUNG (PVCOMBANK)

8. DONG A - NH TMCP DONG A (DAB)

9. EIB - NH TMCP XUAT NHAP KHAU VN (EXIMBANK)

10. GPBANK - NH TMCP DAU KHI TOAN CAU

11. HDB -NH TMCP PHAT TRIEN TPHCM (HDBANK)

12. HLB - NH HONG LEONG VIET NAM

13. IDB - NH INDOVINA BANK

14. KIEN LONG - NH TMCP KIEN LONG

15. LIENVIET - NH TMCP BUU DIEN LIEN VIET (LPB)

16. MB - NH TMCP QUAN DOI (MBBANK)

17. MSB - NH TMCP HANG HAI (MARITIMEBANK)

18. OCB - NH TMCP PHUONG DONG

19. OJB - NH TMCP DAI DUONG (OCEANBANK)

20. PGBANK - NH TMCP XANG DAU PETROLIMEX

21. QUOCDAN - NH TMCP QUOC DAN (NCB)

22. SCB - NH TMCP SAI GON

23. SEABANK - NH TMCP DONG NAM A

24. SHB - NH TMCP SAI GON HA NOI

25. STB - NH TMCP SAI GON THUONG TIN (SACOMBANK)

26. SVB - NH SHINHAN VIETNAM BANK

27. TCB - NH TMCP KY THUONG (TECHCOMBANK)

28. TPB - NH TMCP TIEN PHONG (TIENPHONGBANK)

29. VAB - NH TMCP VIET A

30. VCB - NH TMCP NGOAI THUONG (VIETCOMBANK)

31. VID - NH TNHH MTV PUBLIC VIET NAM

32. VIETINBANK - NH TMCP CONG THUONG VIET NAM

33. VPB - NH TMCP VN THINH VUONG (VPBANK)

34. VRB - NH LIEN DOANH VIET NGA

Ngoài ra, đối với những khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng có thể yêu cầu rút tiền và nhận tiền tại Cửa hàng Viettel.

Liên hệ FB Admin Zalo: 0868 333 456