Hướng dẫn kết nối API

# Coder lưu ý: Nên lưu log gửi đi và trả về để nếu xảy ra lỗi check cho dễ.

# Tài liệu tích hợp Gạch Thẻ (cập nhật ngày 15/01/2019): https://key24h.com/tai-lieu-api.html

Link demo: https://key24h.com/API_PHP_key24h_offline/

# Download thư viện và thực hiện tích hợp:


Tải thư viện PHP


# Các mã Loại thẻ

Viettel: viettel
Mobifone: mobi
Vinaphone: vina
Vietnamobile: vietnamobile
Gate (FPT): gate
Zing (Vinagame): zing
Vcoin (VTC): vcoin
VinID Giftcard: vinid