Hướng dẫn

30-03-2017 - 22:10
Mật khẩu cấp 2 trên KEY24H là mật khẩu rất quan trọng, dùng để xác thực các thay đổi và các giao dịch mua bán trên KEY24H. Sau đây là hướng dẫn đổi mật khẩu cấp 2:
30-03-2017 - 22:00
Khi sử dụng tài khoản KEY24H, việc thay đổi mật khẩu thường xuyên sẽ giúp cho tài khoản quý khách được bảo mật một cách tốt nhất. Để đổi mật khẩu, bạn làm theo hướng dẫn sau:
30-03-2017 - 11:29
Sau đây là hướng dẫn các bạn lấy lại mật khẩu đăng nhập tài khoản KEY24H
28-03-2017 - 20:45
Đăng ký tài khoản KEY24H để sử dụng thanh toán các dịch vụ tiện ích như: Mua mã thẻ điện thoại, Mua mã thẻ game, Nạp topup điện thoại trả trước, trả sau...