Ra mắt bảo mật ODP SMS cho các tài khoản KEY24H

28-12-2017 - 13:32 - Lượt xem: 5245

ODP (One Day Password) qua SMS – Là mật khẩu sử dụng trong 1 ngày giúp bạn bảo mật tài khoản KEY24H khi thực hiện giao dịch. ODP có thể sử dụng nhiều lần cho nhiều giao dịch khác nhau trong thời gian hiệu lực là 24h kể từ khi nhận được tin nhắn.

Sử dụng bảo mật ODP SMS, tất cả các giao dịch của bạn trên KEY24H sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều. Để sử dụng hình thức bảo mật bằng ODP SMS, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản https://key24h.com của bạn

bảo mật tài khoản

Bước 2: Từ Menu Tài khoảnBảo mật tài khoản

bảo mật tài khoản

Bước 3: Chọn hình thức bảo mật: SMS ODP

bảo mật tài khoản

Nếu trước đó bạn đã chọn hình thức bảo mật khác thì sẽ phải xác nhận lại bằng bảo mật trước đó bạn đã sử dụng. Nếu bạn chưa sử dụng hình thức bảo mật nào trước đó thì sẽ xác nhận lại bằng mã ODP SMS gửi về số điện thoại.