Mở bán thẻ Data Mobifone, xả láng dùng 3G

19-07-2017 - 21:27 - Lượt xem: 4180

Datacode của MobiFone là một dãy số gồm 12 ký tự bí mật, khi thuê bao nạp datacode thì sẽ được cộng dung lượng data tương ứng theo từng gói datacode.

Datacode được nạp theo hình thức soạn tin nhắn, chỉ áp dụng cho thuê bao thoại (trả trước, trả sau), không áp dụng cho các loại thuê bao khác của MobiFone.

Đối với các thuê bao có gói MobileInternet hoặc không có gói MobileInternet sẽ cộng dung lượng data tốc độ cao theo từng loại datacode vào tài khoản datavoucher, thứ tự trừ tài khoản datavoucher trước rồi trừ đến tài khoản data của gói MobileInternet.

Ví dụ: Thuê bao đang có gói MIU, khi thuê bao nạp datacode thì sẽ trừ dung lượng data của datacode trước rồi trừ đến dung lượng data của gói MIU.

Đối với những thuê bao không có gói MobileInternet, nạp datacode, khi dung lượng data còn 10Mb hệ thống sẽ có tin nhắn cảnh báo, khi hết dung lượng của datacode, thuê bao sẽ sử dụng dịch vụ data theo nguyên tắc gói M0 (10đ/Kb).

thẻ data code 3g mobifone

CÁCH SỬ DỤNG

# Cú pháp đăng ký sử dụng:
- Đăng ký: DK_QT_<12 số datacode> gửi 999

Nội dung tin nhắn thông báo: "Quy khach duoc cong them x Mb toc do cao (su dung tai VN), thoi gian su dung den dd/mm/yyyy. Chi tiet lien he 9090", trong đó x Mb tương ứng số Mb miễn phí được quy định theo từng datacode.

# Cú pháp kiểm tra dung lượng
- Kiểm tra dung lượng còn lại của datacode: KT_DataQT gui 999.

# Cú pháp HỦY
- HUY_QT gửi 999

# Lưu ý sử dụng:
- Dung lượng gói chỉ sử dụng trong chu kỳ đăng ký, không sử dụng cộng dồn hoặc bảo lưu.
- Khi đã nạp 1 thẻ rồi thì sẽ không nạp ngay được thẻ khác. Muốn nạp thẻ khác có 2 cách:
+ Chờ hết hạn (thời gian) của thẻ đã nạp thì mới nạp thẻ tiếp theo
+ Hủy gói hiện tại rồi nạp thẻ mới.

Ví dụ: thẻ 14k 500Mb dùng 10 ngày

# Dù dùng hết 500MB mà chưa hết 10 ngày thì không nạp được thẻ tiếp. Phải hủy rồi mới nạp tiếp đc hoặc chờ hết 10 ngày mới nạp.