Gạch cước

☘ Từ 06/06/2019 KHÔNG NHẬN nạp Viettel Trả trước, Dcom. Bạn có thể sử dụng chức năng Bắn TKC chiết khấu lên đến 20%.

☘ Chiết khấu nạp Viettel Trả sau, Homephone, FTTH, ADSL, NextTV là 30%.

• Nếu muốn nạp số tiền LỚN mà ko có trong mệnh giá, có thể tạo bấm vào + THÊM SỐ cho đến khi đủ tổng số tiền bạn muốn nạp.

Loại thuê bao
SĐT/FTTH/ADSL...
Số tiền
Nhà mạng
Chiết khấu
Bạn cần Đăng Nhập để thực hiện giao dịch nhé!
• Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu Quý khách gửi sai số điện thoại cần nạp.
• Nhập số điện thoại chính xác dạng: 0988123123, không thêm dấu chấm, phẩy...
• Tài khoản Internet Viettel (FTTH) có dạng: h004_gftth_minhhv32

Bắn TK chính Viettel, Mobi, Vina chiết khấu lên đến 20%.

• Giao dịch bị Hoàn tiền là do: thuê bao nạp là trả sau hoặc đang bị khoá.

• Nếu muốn nạp số tiền LỚN mà ko có trong mệnh giá, có thể tạo bấm vào + THÊM SỐ cho đến khi đủ tổng số tiền bạn muốn nạp.

Nhà mạng Số điện thoại trả trước Số tiền
Chiết khấu
Bạn cần Đăng Nhập để thực hiện giao dịch nhé!
• Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu Quý khách gửi sai số điện thoại cần nạp.
• Nhập số điện thoại chính xác dạng: 0988123123, không thêm dấu chấm, phẩy...
• 1 số điện thoại MOBI chỉ nhận được tối đa 500,000đ/ ngày.