Nạp điện thoại trả sau

# Nạp trả sau Viettel đang bảo trì. Bạn có thể nạp Viettel thủ công Tại Đây.
# Nạp Mobifone chiết khấu 8%. Nạp ngay.

Thông tin đơn hàng sẽ được gửi đến email này

{{ form.discount }}

{{ form.amount }}

Danh sách nạp điện thoại trả sau (Tổng số 0)

Mã GD Hình thức Mô tả Trạng thái Số tiền Ngày GD Chi tiết