Nạp cước

☘ Từ 06/06/2019 KHÔNG NHẬN nạp Viettel Trả trước, Dcom. Bạn có thể sử dụng chức năng Bắn TKC.

☘ Chiết khấu nạp Viettel Trả sau, FTTH, ADSL, NextTV là 13-15%.

• Nếu muốn nạp số tiền LỚN mà ko có trong mệnh giá, có thể tạo bấm vào + THÊM SỐ cho đến khi đủ tổng số tiền bạn muốn nạp.

SĐT/FTTH/ADSL...
Số tiền cần nạp
Nhà mạng
Loại thuê bao
Chiết khấu
Bạn cần Đăng Nhập để thực hiện giao dịch nhé!
• Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu Quý khách gửi sai số điện thoại cần nạp.
• Nhập số điện thoại chính xác dạng: 0988123123, không thêm dấu chấm, phẩy...
• Tài khoản Internet Viettel (FTTH) có dạng: h004_gftth_minhhv32

☘ Chiết khấu dịch vụ Bắn TK chính Viettel (13-15%), Mobi (14-16%).

• Nếu muốn nạp số tiền LỚN mà ko có trong mệnh giá, có thể tạo bấm vào + THÊM SỐ cho đến khi đủ tổng số tiền bạn muốn nạp.

Số điện thoại trả trước Số tiền cần nạp Nhà mạng
Chiết khấu
Bạn cần Đăng Nhập để thực hiện giao dịch nhé!
• Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu Quý khách gửi sai số điện thoại cần nạp.
• Nhập số điện thoại chính xác dạng: 0988123123, không thêm dấu chấm, phẩy...
• 1 số điện thoại MOBI chỉ nhận được tối đa 500,000đ/ ngày.
Liên hệ FB Admin Zalo: 0868 333 456